21. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

"21. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Kitapçığı" na buradan ulaşabilirsiniz.

FOTONİK 2019

Yer:  Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi

Bildiri Gönderim Son Tarihi:

28 Ağustos 2019

Saat 14:00 e kadar uzatılmıştır.

Son Kayıt Tarihi:

02 Eylül 2019

Saat 16:00 ya kadar.

Toplantı Tarihi:

06 Eylül 2019

HAKKINDA


Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 21.'sini oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemizle birlikte bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi önemlidir.

Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.

Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.

TOPLANTI KONULARI

 • Fotoalgılayıcılar
 • Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
 • Lazerler
 • Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
 • Tümleşik Optik
 • Optik Lifler
 • Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
 • Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
 • Kuantum Optiği
 • Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler

EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ

Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek jüri üyeleri sunulacak posterleri aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirecek ve puanlayacaktır. En yüksek puanı alan ilk üç (3) poster, en İyi Poster Yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak çalıştay sonunda açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir. Ödül miktarları birinci, ikinci ve üçüncü için 1500 TL, 1000 TL ve 750 TL olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Kriterleri

 1. Araştırmanın önemi ve sonuçların değeri,
 2. Sorunun çözümlenmesi ve tartışmanın anlaşılırlığı,
 3. Verilerin sunumunda grafik ve/veya tabloların etkili kullanımı,
 4. Posterin düzeni ve biçimi,
 5. Araştırmanın daha önce bir konferansta sunulup sunulmadığı,
 6. Posterler 90 cm (en) x 120 cm (boy) ebatlarında panolara sığacak şekilde hazırlanmalıdır. Poster dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Geçmiş FOTONİK Çalıştayları

ORGANİZASYON


KAYIT / BAŞVURU


Kayıt işlemleri bitmiştir! Etkinlik günü buluşmak dileğiyle.

PROGRAM

08:30-09:45 - KAYIT İŞLEMLERİ
09:45-10:00 - AÇILIŞ KONUŞMALARI (Rektör Umran İnan)
10:00-10:45 Coşkun Kocabaş (The University of Manchester)
10:45-11:15 - KAHVE ARASI
11:15-11:45 Emir Salih Mağden (Koç Üniversitesi)
11:45-12:15 Ramiz Hamid (TÜBİTAK UME)
12:15-12:45 Onur Tokel (Bilkent Üniversitesi)
12:45-14:30 - ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER SUNUMLARI
14:30-15:00 Kürşat Şendur (Sabancı Üniversitesi)
15:00-15:30 Sevinç Figen Öktem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
15:30-16:00 - KAHVE ARASI
16:00-16:30 Arif Engin Çetin (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi)
16:30-17:00 Ekmel Özbay (ABMN)
17:00 - RESEPSİYON

Ana (Plenary) Konuşmacı

Davetli Konuşmacılar

DESTEKLEYİCİLER (SPONSOR)

Ana Destekleyici