19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

"19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Kitapçığı" na buradan ulaşabilirsiniz.

Yer:  KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 • Bildiri Son Tarihi: 12 Eylül 2017

  Saat 16:00 ya kadar.

 • Son Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2017

  Saat 16:00 ya kadar.

 • Toplantı Tarihi: 29 Eylül 2017

   

HAKKINDA


Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 19.'sunu oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemizle birlikte bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi önemlidir.

Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.

Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.

TOPLANTI KONULARI

 • Fotoalgılayıcılar
 • Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
 • Lazerler
 • Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
 • Tümleşik Optik
 • Optik Lifler
 • Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
 • Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
 • Kuantum Optiği
 • Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler

EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ

Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek jüri üyeleri sunulacak posterleri aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirecek ve puanlayacaktır. En yüksek puanı alan ilk üç (3) poster, en İyi Poster Yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak çalıştay sonunda açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir. Ödül miktarları birinci, ikinci ve üçüncü için 1000 TL, 600 TL ve 400 TL olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Kriterleri

 1. Araştırmanın önemi ve sonuçların değeri,
 2. Sorunun çözümlenmesi ve tartışmanın anlaşılırlığı,
 3. Verilerin sunumunda grafik ve/veya tabloların etkili kullanımı,
 4. Posterin düzeni ve biçimi,
 5. Araştırmanın daha önce bir konferansta sunulup sunulmadığı,
 6. Posterler 90 cm (en) x 120 cm (boy) ebatlarında panolara sığacak şekilde hazırlanmalıdır. Poster dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Geçmiş FOTONİK Çalıştayları

ORGANİZASYON


KAYIT / BAŞVURU


Kayıt süresi dolmuştur. Etkinlik günü görüşmek dileğiyle...

PROGRAM

08:30-09:45 - KAYIT İŞLEMLERİ
09:45-10:00 - AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:00-11:30 Ömer İlday, Bilkent Üniversitesi
Arda Deniz Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi
Serdar Kocaman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
11:30-12:00 - KAHVE ARASI
12:00-13:00 Hakan Türeci, Princeton Üniversitesi
13:00-14:30 - ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER SUNUMLARI
14:30-15:30 Naci Orhan, ASELSAN
Özgür Selimoğlu, TÜBİTAK UZAY
15:30-16:00 - KAHVE ARASI
16:00-17:30 Kemal Efe Eseller, Atılım Üniversitesi
Gürkan Öztürk, Medipol Üniversitesi
Mehmet Cengiz Onbaşlı, Koç Üniversitesi
17:30 - RESEPSİYON

Ana (Plenary) Konuşmacı

Davetli Konuşmacılar

DESTEKLEYİCİLER (SPONSOR)

Ana Destekleyici